Usługi

Usługi

  • Cięcie materiałów (elementy długie tniemy na miejscu, cięcie blach realizujemy zewnętrznie)
  • Gięcie rur po promieniu w różnych płaszczyznach
  • Gięcie i formowanie rur, profili, płaskowników

Gięcie łuków oraz kół z profili i rur w zakresie 0°-360°
wymiary:
fi 18
fi 25
fi 30
profile w wymiarach 15×15 – 40×40

 

Kąty cięcia oraz możliwe zakresy cięcia w zależności od kształtu materiału (w mm)

Kąt/kształt materiału  
230 275×200 250×230 230×230
P 45° 190 190×60 180×230 190×190
L 45° 170 185×100 90×230 150×150
P 60° 120 120×85 120×85 85×85
L 60°

 

Gięcie rur w zakresie 0°-180°  

Średnica zewnętrzna rury (w mm) Promień gięcia liczony
do osi rury (w mm)
fi 18 56 mm
fi 20 56 mm
fi 22 67 mm
fi 25 82 mm
fi 30 112 mm
fi 38 100 mm
fi 40 100 mm
fi 48 150 mm
fi 60 190 mm