Usługi

Usługi

  • Cięcie materiałów
  • Giecie rur po promieniu w różnych płaszczyznach
  • Gięcie i formowanie rur, profili, płaskowników

Kąty cięcia oraz możliwe zakresy cięcia w zależności od kształtu materiału

Kąt/kształt materiału  
230 275×200 250×230 230×230
P 45° 190 190×60 180×230 190×190
L 45° 170 185×100 90×230 150×150
P 60° 120 120×85 120×85 85×85
L 60°