Informujemy, iż od 1 czerwca 2018 roku będą obowiązywały Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych przez spółkę DOM STALI S.C. z siedzibą w Regułach, NIP 5342465319, REGON 142820167.