Rury konstrukcyjne i przewodowe ze szwem wg PN-EN 10217 i 10219 w gat. S235JRH/L235/P235TR1:

od Ø 17,2 mm do Ø 114,3 mm
grubość ścianki 2,3-4 mm

 

Istnieje możliwość wykonania usługi ciecia. Cena cięcia wg cennika.
Inne wymiary rur pod zapytanie.
 
 
Prosimy o zapoznanie się z tabelą dostępności poniżej: